Search for:

Andrej Uhlár – MARVIK
Nad parkom 507/11
95501 Tovarníky
Slovensko

IČO: 43725333
DIČ: 1070051048
IČ DPH: SK1070051048
Banka: Tatra banka a.s. IBAN: SK4511000000002611121548

Spisová značka: Ž.r. Okresny úrad Topoľčany Zn.: 470-13572

Číslo licencie na prevádzkovanie technickej služby  FT 001609.