Search for:

Nezmluvná starostlivosť

 • klientovi poskytujeme servis počítačov a ďalšej  výpočtovej  techniky
 • pri nezmluvnej starostlivosti   môžete naše služby využiť práve vtedy, keď ich potrebujete bez akýchkoľvek viazanosti,  mesačných alebo iných poplatkov
 • Predpokladaný čas vyriešenia vašej požiadavky je do 24 hodín, ak nie sme plne vyťažení zmluvnými zákazníkmi
 • Je  veľká pravdepodobnosť vyriešenia  problému na mieste u Vás a nieje nutné prevážať zariadenie do servisného strediska
Systémové a hardvérové práce30 €/hod.
Inštalácia Windows, najnovšie aktualizácie40 €/PC
Update Windows 7 na W10 alebo W11 /bezplatná aktualizácia/40 €/PC
Dopravné náklady 0.50 €/km
cenník platný od 1.1.2023 – nezmluvná starostlivosť

Služby

 • antivírusová ochrana Kasperský, Eset
 • inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
 • čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
 • odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • audit a legalizácia SW licencií
 • podrobná evidencia HW a SW
 • poskytovanie základných školení
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia a konfigurácia sietí
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov – KROS, MRP, Pohoda, Ekopaket, Exalogic…
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)

Zmluvná starostlivosť

 • dlhodobé skúsenosti dokazujú, že práve pravidelný zmluvný servis IT prináša nesporné výhody. Firma sa môže plne sústrediť na svoje podnikateľské aktivity a my sa postaráme o funkčnosť vašej výpočtovej techniky.
 • komplexná správa je najmodernejší a najefektívnejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú IT a sú pre nich informačné technológie iba nástrojom pre dosahovanie svojich firemných cieľov.
 • uzavretie zmluvnej starostlivosti prináša zákazníkovi garanciu dostupnosti zásahu, lepšie finančné podmienky, neustále evidovanie  a správu používaného informačného systému.

Výhody

 • Disciplína používateľov – externá správa a dohľad vedie používateľov IT k vyššej disciplíne pri práci s PC, dohľad na legálnosť software
 • Zníženie prestojov – pravidelná kontrola a profylaktická údržba techniky vedie k vyššej spoľahlivosti
 • Kvalitnejšie služby –  súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete, my sa u zákazníkov denne stretávame s desiatkami problémov,  ktoré musíme riešiť
 • Vyššia bezpečnosť – inštalácia pravidelných  aktualizácii a bezpečnostných záplat, pravidelné antivírové a antispyware kontroly
 •  Bezpečné zálohovanie – dohľad nad bezpečnosťou vašej firmy z hľadiska uloženia dát aj z hľadiska úniku/poškodenia údajov firmy (napr. z internetu)
 •  Hotline – konzultácie a riešenie drobných problémov
 •  Vzdialený prístup – v prípade potreby, rýchly vzdialený prístup na Váš desktop
 •  Rozvoj – odporučenia pre ďalší rozvoj IT Vašej firmy,  zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.
 • Reakčný čas – majú garantovaný reakčný čas
 • Úspora – Na prvý pohľad sa zdá, že outsourcing IT služieb šetrí len mzdové náklady. Zabúda sa tak na: náklady na réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón), testovanie, výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenie a odborný rast, prestoje zamestnancov, náhradné zariadenie alebo dopravu. Tieto náklady zaisťujúce rozvoj a správu informačného systému preberá „outsourcingová” IT firma

Outsourcing

Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. Outsourcing je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na IT. Pre našu spoločnosť tvorí outsourcing hlavnú časť podnikateľskej činnosti. Našimi zákazníkmi sú najmä spoločnosti, ktoré si uvedomujú, že IT sú iba prostriedkom pre dosahovanie svojich hlavných cieľov, nie ich hlavnou obživou.

§ 24 Revízny technik

Od roku 2018 poskytujeme aj informatívne testovanie, meranie, analýzy, inšpekčnú a technickú kontrolnú činnosť. Ďalej aj opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.